DET BRODERLIGE SKYDESELSKAB

Selskabets historie er meget veldokumenteret. I følge vedtægterne, i hin tid kaldet “Gildeskraaen”, er det stiftet i 1431 af Aalborgborgmester Peder Ilfarsøn. Denne “Skraa”, er skrevet i 1441 og er særdeles velbevaret. Den befinder sig på Landsarkivet i Viborg. Senere forskning har dog dokumenteret, at Selskabet er fra før 1425. I et dokument, der befinder sig på Stadsarkivet i København, kan man læse, at Guds Legems Lau, har udlånt penge til en Aalborgborger. Dokumentet er dateret 1425.

 

SELSKABETS ÆRESBRØDRE

Salgsinspektør Flemming Kristiansen

Direktør Asger Jensen

Salgskonsulent Hans Jørgen Jensen

Kantineleder Ib Uhrenholt

SELSKABETS OVERORDENTLIGE BRØDRE

Borgmester, Lasse Frimand Jensen

Oldermand Heinz Rudebeck, St. Knuds-Gilde i Flensborg

Æresformand Finn Wohlert, Haderselv Skydeselskab af 1857

Stefan Lamme, Tumathorp Sankt Knuts Gille

BESTYRELSEN

Salgschef Poul Christian Petersen Bach, Formand

Sekretariatschef, Peter Nørkjær, Næstformand

Kontorchef Jens Christian Skov, Sekretær

Senior Business Manager Lars Lund Henneberg, Kasserer

Bygningschef Dan Brock Faber

Visibility Hub Domain Expert Steffen Treffer

Civilingeniør Peter Bank Mariager

REPRÆSENTANTSKABET

VVS installatør Per Rasmussen, ordførende

Civilingeniør Klaus Johansen

Direktør Henrik Staun Bendtsen

Forretningsindehaver Jan F. S. Sørensen

Vognmand Gert Mark

Kantineleder Ib Uhrenholdt

CSO Lars Juhl Hansen

Erhvervsassurandør Kurt Andersen

Industriassurandør Karl Anton Olesen

Direktør Gert Kristensen

Afd. direktør Kristian Petersen

Direktør Claus Svesk Jessen

Markedsdirektør Ole Dahl Nielsen

Direktør John Laursen

Direktør Bøje Bjørklund

Talepædagog Henrik Skovhus

Politiassisten Per Dahl Nielsen

Konsulent Lars Wamberg

Malermester Allan Holm

Salgskoordinator Jørn C. Hansen

Procurement Manager Søren Kollerup Madsen

SELSKABETS ADRESSE

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg

Sdr. Skovvej 30

9000 Aalborg

KONTAKTINFORMATION

Det Broderlige Skydeselskab

Poul Christian Petersen Bach, Formand

Vesterhavsvej 51

9492 Hune

Telefon: 23 74 80 98

Mail: formanden@dbs1431.dk

Kasserer: Lars.L.Henneberg@gmail.com

Sekretær: jcs@sparnord.dk

 

FORPAGTERNE

 

SKYDEPAVILLONEN

Charlotte Freudendal

Tlf.: 98 12 01 02

Mail: skydepavillonen@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.skydepavillonen.dk

 

AALBORGTÅRNET

Charlotte Freudendal

Tlf.: 98 77 05 11

Hjemmeside: www.aalborgtaarnet.dk

Log ind for brødre