DET BRODERLIGE SKYDESELSKAB

Selskabets historie er meget veldokumenteret. I følge vedtægterne, i hin tid kaldet “Gildeskraaen”, er det stiftet i 1431 af Aalborgborgmester Peder Ilfarsøn. Denne “Skraa”, er skrevet i 1441 og er særdeles velbevaret. Den befinder sig på Landsarkivet i Viborg. Senere forskning har dog dokumenteret, at Selskabet er fra før 1425. I et dokument, der befinder sig på Stadsarkivet i København, kan man læse, at Guds Legems Lau, har udlånt penge til en Aalborgborger. Dokumentet er dateret 1425.

 

Selskabets Æresbrødre

Salgsinspektør Flemming Kristiansen

Direktør Asger Jensen

Salgskonsulent Hans Jørgen Jensen

 

Selskabets Overordentlige Brødre

Borgmester, Thomas Kastrup-Larsen

Oldermand Heinz Rudebeck, St. Knuds-Gilde i Flensborg

Æresformand Finn Wohlert, Haderselv Skydeselskab af 1857

Formand Johnny Midtgaard, Horsens Borgerlige Skyttelaug

Stefan Lamme, Tumathorp Sankt Knuts Gille

Æresformand, Børge Mortensen, Hjørring & Omegns Broderlige Skyttelaug 

 

BESTYRELSEN

Salgschef Poul Christian Petersen Bach, Formand

Luftkaptajn Bjarne Jakobsen, Næstformand

Kontorchef Jens Christian Skov, Sekretær

Business Manager Lars Lund Henneberg, Kasserer

Bygningschef Dan Brock Faber

Senior Key Account Manager Steffen Treffer

Sekretariatschef Peter Nørkjær

 

REPRÆSENTANTSKABET

VVS installatør Per Rasmussen, ordførende

Civilingeniør Klaus Johansen

Direktør Henrik Staun Bendtsen

Forretningsindehaver Jan F. S. Sørensen

Elinstallatør Tommy Johannessen

Kantineleder Ib Uhrenholdt

Ingeniør Peter Korsbæk

Erhvervsassurandør Kurt Andersen

Industriassurandør Karl Anton Olesen

Direktør Gert Kristensen

Afd. direktør Kristian Petersen

Skattechef Ulrik Nielsen

Direktør Ole Dahl Nielsen

Civilingeniør Peter Bank Mariager

Direktør John Laursen

Direktør Bøje Bjørklund

Salgschef Lars Kiær

Politiassisten Per Dahl Nielsen

Købmand Finn Eriksen Møller

Malermester Allan Holm

Salgskoordinator Jørn C. Hansen

SELSKABETS ADRESSE

Det Broderlige Skydeselskab

Sdr. Skovvej 30

9000 Aalborg

 

KONTAKTINFORMATION

Det Broderlige Skydeselskab

Poul Christian Petersen Bach, Formand

Vesterhavsvej 51

9492 Hune

Telefon: 23 74 80 98

Mail: formanden@dbs1431.dk

Kasserer: kasseren@dbs1431.dk

Sekretær: jcs@sparnord.dk

 

FORPAGTERNE

Skydepavillonen:

Charlotte Freudendal

Tlf.: 98 12 01 02

Mail: skydepavillonen@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.skydepavillonen.dk

Aalborgtårnet:

Helle Abildgaard

Tlf.: 98 77 05 11

Hjemmeside: www.aalborgtaarnet.dk