DET BRODERLIGE SKYDESELSKAB

Selskabets historie er meget veldokumenteret. I følge vedtægterne, i hin tid kaldet “Gildeskraaen”, er det stiftet i 1431 af Aalborgborgmester Peder Ilfarsøn. Denne “Skraa”, er skrevet i 1441 og er særdeles velbevaret.

Aalborg's ældste selskab

Selskabets historie er meget veldokumenteret. I følge vedtægterne, i hin tid kaldet “Gildeskraaen”, er det stiftet i 1431 af Aalborgborgmester Peder Ilfarsøn. Denne “Skraa”, er skrevet i 1441 og er særdeles velbevaret. Den befinder sig på Landsarkivet i Viborg.

Log ind for brødre