Takkehilsen fra Kongehuset

Kære brødre

Selskabet afsendte i forbindelse med tronskiftet 2 telegrammer til Kongehuset – først et til hendes majestæt Dronning Margrethe, hvor vi udtrykte taknemmelighed for hendes virke gennem 52 år- og efter selve tronskiftet, et til det nye Kongepar, hvor vi udtrykte vores lykønskninger til og loyalitet overfor Kongehuset.

Vi har nu modtaget et takkebrev retur fra Deres Majestæter Kongen og Dronningen

Log ind for brødre