Flagprisen 2018

Til

Det Broderlige Skydeselskab, Papegøjegildet ved formand Poul Christian Petersen Bach

Eft.:

Kurt Bennetsen

Kære Poul Christian Petersen Bach

Præsidiet for Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds Flagpris har efter indstilling udpeget Aalborgtårnet til at modtage Flagprisen 2018 i kategorien ”Kulturlivet”.

Overrækkelsen af Flagprisen, der foretages af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, finder sted ved en højtidelighed på

Gammel Torv i Aalborg mandag den 31. december 2018, kl. 12.00.

Således foranlediget anmodes selskabet og Aalborgtårnet om at stille til modtagelse af prisen.

Med venlig hilsen

Henrik Westen-Jensen

Statutter for Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds Flagpris

1. Præsidie.

 • Stiftsamtmand Leif Sondrup,
 • Beredskabschef Per Højriis Vedsted,
 • Garnisonskommandant, oberst Jess Møller Nielsen
 • Politidirektør Anne Marie Svendsen
 • Formand Nils Andersen, Cityforeningen
 • Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
 • Turistchef Ramus Jerver
 • Museumsdirektør Gitte Ørskou,
 • Major Henrik Westen-Jensen, D-S

2. Formål.

Formålet med Danmarks-Samfundets, Aalborg Kreds Flagpris er, at motivere foreningers og enkeltpersoners til anvendelsen af og kendskabet til Dannebrog.

3. Kategorier.

Flagprisen overrækkes én gang årligt til én forening eller én enkeltperson, bosiddende i Aalborg Kommune, der i det pågældende år, på særlig vis har medvirket til, at udbrede anvendelsen af Dannebrog, som flag, fane eller på anden måde indenfor hver af kategorierne:

 • Ungdomskorps,
 • Idrætsforeninger,
 • Soldaterforeninger,
 • Kolonihaveforeninger,
 • Folke- og sportsdanseforeninger
 • Pensionistforeninger
 • Erhvervslivet,
 • Kulturlivet,
 • Andre organisationer og enkeltpersoner.

4. Indstilling og vinder.

Indstillinger til modtagelse af Flagprisen kan foretages af enhver. Organisationer repræsenterende de i pkt. 3 nævnte kategorier opfordres til skriftligt, at indstille op til 3 emner til prismodtagelse blandt sine medlemmer.

Præsidiet kan på den baggrund udvælge én prismodtager indenfor hver af de i pkt. 3 nævnte kategorier.

5. Præmie.

Vindere tildeles et diplom og en bordflagstang.

6. Overrækkelse.

Overrækkelse af Flagprisen finder sted ved et særligt arrangement i årligt i 4. kvartal. Overrækkelsen af Flagprisen foretages af en fremtrædende person efter præsidiets valg.

Log ind for brødre