Mine kære brødre

Forberedelserne til vor kommende Fugleskydning d. 7 & 8 august er nu i fuld gang, og vi har som bekendt nedsat et udvalg, der skal arbejde med de praktiske forholdsregler, så vi alle får en god oplevelse, Der vil være praktiske tiltag, der sikrer at selve skydningen forgår under sikre forhold – og meget mere om det i god tid inden vi mødes.

På den ligeledes positive front, er det mig en glæde at kunne meddele at byens Borgmester Thomas Kastrup-Larsen,

Aalborg Kommune. Thomas Kastrup-Larsen Dato: 05.12.17 Foto: Lars Horn / Baghuset

har accepteret vor invitation til at deltage ved den store frokost på skydnings anden dag, ligesom vore brødre fra Silkeborg, Haderslev og Hjørring allerede har meldt tilbage, at de ser frem til at vi mødes – og at de vil møde, i rette broderånd – For at gavne og fornøje. God dag kære brødre.

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand

Log ind for brødre