Mine kære brødre – og navnlig mine kære brødres hustruer.

En ganske særlig hilsen til jer alle fra høje Majestæt Bent Jørgensen, og fru Teresa.

Teresa har et stort hjerte for hjælp til børn der er udsatte i familiesammenhæng, og især i denne tid oplever man et stort pres på landets centre for voldsramte kvinder – og deres børn. Krisecentret for voldsramte Kvinder i Aalborg, er målet for en aktivitet, en indsamling der orienteres om her.

Bevillingerne til centrene, er primært møntet på de voldsramte kvinder – der er ingen økonomisk råderum, til aktiviteter for børnene – det er her Teresa gerne vil samle alle brødrenes hustruer i en indsats for at bidrage til en indsamling, til fordel for børnene på Krisecentret i Aalborg – for at hjælpe.

Inger Østergaard, kender rigtigt mange af pigerne meget godt, og har velvilligt lovet at koordinere indsamlingen – OG den er skudt i gang – samtlige medlemmer af bestyrelsen og flere endnu har allerede sendt 250.- Kr. til Inger Østergaard.

Vi arbejder med en sidste frist der hedder 1. Juni – og fremgangsmåden er enkel: 

Slut op om indsamlingen – overfør beløbet til Inger via Mobile Pay på tlf. 40 74 71 26 med oplysning om jeres navn. Ring evt. til Inger Østergaard.

Her er Teresas tanker om projektet:

Krisecenteret skal have tid til at tilrette aktiviteter til børnene til sommeren 2020.

Teresa talt med Krisecenteret for voldsramte kvinder i Aalborg, for at lære deres vilkår at kende, men har endnu ikke nævnt for dem, at vi er nogle stykker der har startet en donationsindsamling.

Jeg vil også sætte pris på, at beløbet for så vidt muligt er ens, 250,- dkk pr. overførsel.

Det vil være dejligt, at der kunne samles mindst 20.000,-dkk og gerne mere:-) 20.000,-dkk svare kun til 80 overførsler. Mon ikke at der er flere som vil hjælpe?

“ COVID 19 – Krisen øger risikoen for vold mod kvinder og børn, og truer vold mod kvinders basale rettigheder.

Når familier er tvunget i isolation og samtidig oplever stress, økonomisk tab og/eller mister deres job – som det er tilfældet for mange i Danmark med den nuværende Coronavirus – øges risikoen for, at kvinder i voldelige forhold og deres børn bliver udsat for mere vold.

Lige efter Statsministerens udmelding den 11. marts om nedlukning af Danmark, oplevede Krisecenteret ekstra mange henvendelser. Ydermere er der blevet etableret flere nødpladser.

Krisecenteret i Aalborg er et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn som er udsat for psykisk, seksuel og fysisk vold i nære relationer.

Jeg har været i kontakt med centeret, og i modsætning til at der findes økonomiske midler til de nødvendige aktiviteter til kvinder, findes der ikke nogen penge til at aktivere børnene, hvis hverdag på centeret er alt andet end hvad et barn fortjener, og har brug for.

Vi må heller ikke glemme hvilken hverdag de børn kommer fra, hvad de har med sig i bagagen samt hvilket familieliv de har været vidende til i deres respektive hjem!

– Hvorfor synes jeg, at vi kan gøre en forskel for disse børn?

I den ekstraordinær svære tid, hvor sommeren står for døren; leg, bold, udflugter, hav og natur kalder på en masse glade børnestemmer, tænker jeg, at os som har overskud til at hjælpe dem til lidt livsglæde, bør gøre det.

Min tilgang til livet har altid været og er fortsat, at dem som har styrke og overskud i deres liv, bør hjælpe dem, som uforskyldt ikke har det.

Børn og unges trivsel afhænger langt hen ad vejen af, hvad de voksne gør og siger.

Børn spejler sig nemlig i deres forældres adfærd.

Derfor når deres hverdag er præget af vold, angst og mørke efterlader dette katastrofale mén hos disse børn. Deres ulykkelige opvækst bider sig fast i deres mentale helbred og vil påvirke deres psyke gennem hele livet”

Jeg håber meget på, at vi i fællesskab kan skabe den nødvendige økonomiske ramme til at give disse børn muligheden for at opleve det smukke Nordjyske sommerland 2020 fra den skønneste side.

Teresa Jørgensen

Som formand for selskabet har jeg også valgt at bidrage –

I en sommer hvor vi ikke kan mødes på traditionel vis, vil jeg gerne foreslå, at brødrene tager en lille samtale med sin bedre halvdel, og så bakker op om en fin og smuk tanke der vil gøre en stor forskel.

Støt op om projektet – vi har alle muligheden for at gøre en stor positiv forskel for børn i Aalborg området.

Når vi passerer deadline, vil selskabet i samarbejde med Teresa og Bent tage skridt til en officiel overrækkelse af det indsamlede beløb, og her vil det være pigerne, der er vore fineste repræsentanter.

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand
Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg

Log ind for brødre