Mine kære brødre i Det Broderlige Skydeselskab

Mine kære brødre i Det Broderlige Skydeselskab

Det er med sorg, at jeg må meddele, at vor mangeårige kasserer Jens Peder Christensen ( JP ) her kl. 16.00 stille er sovet ind ganske fredeligt. JP boede i den sidste tid på plejehjem i Aalborg ved Stolpedalsparken, og hans mangeårige hustru Elly, var til stede det foregik stille og roligt. JP blev 86 år. Skønt helbredet svigtede i de sidste år, var JP´s hjerte ved vort gamle selskab, og det var dejligt at se JP følge brødrenes march gennem byen i bil ved Fugleskydningen i August.

Der vil blive orienteret om begravelse, tid og sted, så snart det er os bekendt.

JP var en person, der arbejdede stilfærdigt og effektivt sammen med vor æresformand Egon Østergaard i centrum af vort gamle selskabs ledelse, og sammen skabte de med hjælp fra andre dygtige brødre, grundlaget for selskabet som vi kender det, og nyder godt af i dag.

Æret være JP Chrsitensens minde.

I billedet ses JP beslå vor fugl ved Fugleskydningen 2013

På selskabets vegne
Poul Christian Petersen Bach 
formand

Log ind for brødre