Mine kære brødre – denne opdatering

er der mange brødre der har set frem til i stor forventning – også jeg! Vi har oplevet et noget anderledes forløb, af året end vi kunne have ønsket os, og det er rigtig ærgerligt for vor majestæt, at han ikke nær har fået hilst så meget på brødrene som han burde.

Men – det er selskabets vigtigste forpligtigelse, at afholde sommerskydninger, vinterskydninger, Fugleskydning samt kongefest og fastelavnsfest – samt generalforsamling. Disse emner har lagt bestyrelsen meget på sinde, og adskillige brødre har i ord og tale gjort opmærksom på – at det snart kunne være rart at mødes igen. Og det gør vi også. Netop på den dag hvor vi burde have afviklet vor regelmæssige sommerskydning, er det mig en glæde endelig at kunne bekræfte, at vi afvikler vor fugleskydning som planlagt d. 7 & 8 august i år.

Vi ved, at det kommer til at betyde, tilpasning af aktiviteterne ift. smittefaren. VI undlader at marchere gennem byen – vi nøjes med at invitere 6 personer fra hvert af vore venskabsgilder. Vi afviklet et let ændret arrangement omkring optagelse af de nye brødre – og skjoldskiftet. og vi etablerer et bette udvalg, der i tæt samarbejde med Charlotte sikrer, at vi passer på hinanden. Der vil blive formuleret sikkerhedsmæssige tiltag der fokuserer på respekt for, at de til enhver tid gældende retningslinier overholdes – også som tryghedsopbyggene moment.

Blandt de nyskabende elementer er en ændring af menuen til aftenspisningen. Ålen ryger i år, og der er valgt en hovedret værende sovs og kartofler og bløde løg. Forret er snittet med dyrekølle og ægge stand.

Vor Fuglekonge har af ganske let forståelige grunde, lidt længere snor i antallet af gæster ift. vore fortrinlige brødre i Silkeborg 🙂 Vi vil også sørge for at dette års majestætspar der har markeret sig med fine tiltag får lov til at blive en del af vore oplevelser sammen med venskabsgilderne i det kommende år. Teresa og Bent er et meget helstøbt, engageret og herligt par – tak for indsatsen indtil nu.

Vi etablerer et område for de af vore seniorer, og øvrige potentielt udsatte, ved spisningerne – som alle kommer til at foregå i den store restaurant 1 & 2 – hvor de ældste får mulighed for at sidde med ekstra afstand mellem stolene. Vi opfordre brødrene til at respektere de til enhver tid gældende regler for at hilse på hinanden, og er sikre på at alle vil bidrage aktivt til at sikre god ro og (u)orden.

Vi ved godt, at enkelte vil vælge at blive hjemme, af sikkerhedsmæssige hensyn – og vi kunne måske også have ventet lidt med skydningen – Men vor fornemste og mest presserende opgave er at komme igang igen – ogdet vil vi så komme.

Charlotte og Helle er allerede igang, og broder Kurt har netop på denne side omtalt dagens flotte besøgstal i Aalborgtårnet – det er da en glæde at kunne læse.

Vor generalforsamling forventes afviklet i August, og dette kræver at både Charlotte og vor dirigent kan på dagen, så det arbejdes der med lidt endnu, men det forventes at blive engang i august.

Vor ordinære skydning i september 3. sommerskydning d. 10 september afvikles som normalt. Ligeledes vor kongefest d. 25 september. Vor majestætpar skal fejres og roses. Og det vil de blive.

Sideløbende med alle de øvrige udfordringer har vi afviklet et møde med byens borgmester i forhold til vore ønsker om etablering af forbedrede forhold omkring Aalborgtårnet – og her ganske kort tid efter dette møde, glædes vi over invitation til at deltage i et 1. møde, med deltagelse af en af byens rådmænd, samt direktøren for Kunsten samt byens stadsgartner. Dette glæder selskabets bestyrelse overordentlig meget, vor præsentation har haft en god effekt, og nu håber vi på god kvalitet i den fortsatte dialog.

Vor udvalg der passer på vor bygningsmasse har fået udarbejdet energirapport på vort varmeanlæg, Og der er fejl og forbedringer der står til umiddelbar udbedring. Vor travle formand for repræsentanskabet Per Rasmussen, er i dialog med kommunen -og vi skal også have lavet interne forbedring i varmesystemet. Termostater og regulering er blandt disse emner.

Kære brødre – Den samlede bestyrelse ser SÅ meget frem til at vi mødes igen – Jeg vil for min part gerne takke bestyrelsen, udvalgene og vore forpagtere for en uhyrligt engageret indsats frem mod at vi kan mødes igen.

Fra alle os til alle jer – På glædeligt gensyn

Log ind for brødre