Mine kære brødre

Med største beklagelse må jeg desværre meddele jer, at den annoncerede 1. vinterskydning hermed er annulleret.

Dette skal ses i lyset af, at vi ønsker at afvikle en harmonisk skydning i rette broderånd.

På bestyrelsens vegne

Poul Christian Petersen Bach
Formand DBS 1431

Log ind for brødre