Kontingentbetaling 2024

Kære Brødre

PBS (Betalingsservice) opkræver 1. marts kontingentet for 2024. De der ikke er tilmeldt den automatiske betalingsservice skulle have modtaget Girokort, hvis ikke, så kontakt gerne undertegnede (kasseren).

Jeg vil igen gerne opfordre til at den enkelte skydebror sørger for at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice, det gør det nemmere for Skydebroderen og for kasseren, når der skal bogføres. Der kan spares mange frivillige timer ved dette.

På forhånd tak

Lars L. Henneberg

Mobil 60800210

Lars.L.Henneberg@Gmail.com

Log ind for brødre