Kære Brødre –

til behagelig orientering følger hermed referat og retnings linjer for Corona situationen, og vort regelsæt for en hensigtsmæssig afvikling af Fugleskydningen 2020. 

Vi glæder os over, at tidligere borgmester Henning G. Jensen, nu også har tilmeldt sig til årets Fugleskydnings frokost.

Jeg har forhørt mig om politiets håndtering af overgangen fra forsamlings forbudets 100 personer d. 7 august – og overgangen til 200 personer de 8 august.

Jeg har forhørt mig på landsrets dommer niveau, og den stående instruks til politiet er klar : Der vil ikke blive eksekveret en håndfast håndtering – men alene blive givet vejledning. Vi kan således med sindsro, glæde os til at mødes for at gavne og fornøje.

På selskabets vegne

Poul Petersen Bach
Formand

Log ind for brødre