Julehilsen fra formanden 2019

Kære skydebrødre med familie

Ved årets udgang ser mange af os en lejlighed til at gøre status over året, der svandt.

Glædes over dét, der gik godt, og dvæle et øjeblik ved dét, der kunne have været gjort bedre.

Jeg har valgt at glædes over de mange ting, der er gået rigtigt godt i året 2019 på Bakken.

Personligt er jeg forbavset over den tillid, jeg stadig bliver vist – jeg har nu været Formand
for dette gamle Selskab siden maj 2010. Således træder jeg nu snart ind i mit tiende år som Formand.

Der er egentligt tale om stor kontinuitet på alle kerneområder. Broderskaren har nu passeret 400
glade Brødre – det er jeg personligt glad for.

Vi mønstrer et tiltagende fremmøde ved vore skydninger. Ved den vidunderlige Mortens Aften And – altså
ved 2. vinterskydning – var vi 110 til bords, heraf syv gæster. Om ikke andet vidner denne tilslutning
og opbakningen til Selskabets aktiviteter om, at vi kan glæde os til at udvikle os ind i fremtiden.

Salig Æresformand, kære Egon, sagde: ”Hold fast i vore traditioner – uden dem er vi ingenting”! Og kære
Æresformand – vi husker dine ord, og passer på Selskabet.
Ildsjæle har vi mange af, og de gør det alle knaldgodt. Man må specielt ikke fremhæve nogen frem for
andre, så det vil jeg gøre – Broder Kurt Andersen! ”Med din energi og dit engagement, skal vi andre
lige skrue ikke så lidt på paratheden, for at kunne følge med”! Men rigtigt mange andre gør det også
fantastisk, og vi kan se frem til et spændende 2020, hvor vi i de tidlige forårsmåneder skal afvikle
såvel den store Pokalskydning som Venskabsskydningen med Hjørringbrødrene her i Aalborg.

Jeg skal hilse fra skydeudvalgsformand, Broder Per Dahl Nielsen og glæde alle med, at værelserne er
blevet booket og at tingene er tilrettelagt – kun detaljerne skal pudses af. Vi glæder os til at skulle
modtage alle gæster, og lade dem modtage en rigelig dosis Aalborghumør, i ædel kappestrid om pokalerne.

Der skal lyde en stor tak til alle Brødre i Bestyrelsen, i Repræsentantskabet og i alle de udvalg,
der år efter år yder en stor indsats for at gavne og fornøje. Selskabet ville ikke være det samme
uden jer og jeres indsats.

Alle Brødre med familie, Bakkens personale og alle, hvis hjerte banker for vort Selskab, ønskes
en rigtigt glædelig jul og et godt nytår.

På Selskabets vegne
Poul Petersen Bach
Formand

Log ind for brødre