Julehilsen 2018

Kære skydebrødre med familie

Ydmyghed er et ord, som afgåede Majestæt Henrik Staun har introduceret Brødrene til i året, der så småt rinder ud. Men hans indsats har været stor – ingen beskedenhed her! Kære Ex-majestæt, jeg vil gerne takke dig og fru Pia for en indsats, der ikke kunne være bedre i Selskabets tjeneste.

I år har vi igen investeret store beløb i vedligehold af og forbedringer i Skydepavillonen. Charlotte, vor travle og dygtige forpagter, kan glæde sig over, at de store sale fremtræder i en pænt fornyet og bedre isoleret udgave, til gavn og fornøjelse for gæster og Brødre.

Selskabet kan også glæde sig over, at vi har forlænget aftalerne om at arbejde videre sammen med såvel Helle i tårnet som Charlotte i Skydepavillonen. Aftalerne rækker tre år frem. Dette giver såvel Selskabet som forpagterne ro til at arbejde målrettet med at levere gode oplevelser til gæster og Brødre.

Året har budt på en række velbesøgte skydninger, og vi har besøgt vore venskabsgilder med et fremmøde af Brødre med hustruer, der efter min mening overgår de år, jeg kan huske tilbage. Overalt er vi blevet mødt med stor glæde og venlighed.

Vi har kunnet byde velkommen til to nye Æresbrødre: Asger Jensen og Carlo Justesen. Vi glæder os over at kunne hædre jer for mangeårig fortjenstfuld indsats. Smerteligt nok har vi måttet sige kærligt farvel til Æresbroder Jens Peder Christensen – en fantastisk broder!

Formanden glæder sig i al beskedenhed: Et TV-program om Det Broderlige Skydeselskab og en ny film om årets fugleskydning, som er sponseret af vor Ex-majestæt Henrik Staun og Skivekonge -igen- Gert Kristensen. Der er kommet nye, stærke kræfter i bestyrelsen ved Brødrene Mads Lundby Søndergaard og Steffen Treffer. Jeg fryder mig over at opleve alt dette sammen med jer, og jeg vil gerne takke alle i udvalgene, repræsentantskabet, bestyrelsen samt vore forpagtere for en indsats, der altid gør det til en glæde at møde op i vort andet hjem – Bakken.

Med de varmeste ønsker til jer alle om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Poul Chr. Petersen Bach

Formand

Log ind for brødre