Jule- og Nytårshilsen

Pandemien har krævet af Det Broderlige Skydeselskab, at vi skulle stå sammen.
Det er der ikke noget nyt i, for det gør vi – og det vil vi altid gøre. Derfor har vi valgt at lukke ned i Januar måned – for en sikkerheds skyld. Vi skal kombinere vort liv på Bakken – med de udfordringer pandemien giver os.

Med en særlig indsats har vi valgt at passe særligt godt på hinanden, og vi har koordineret en målrettet indsats for at sikre, at vor struktur forbliver intakt. Vi har valgt at sikre vort team fremadrettet, og det er med meget tydelig opbakning fra repræsentantskabet og bestyrelsen, at vi fortsat nyder kvalitet i arbejdet fra vore forpagtere.

I denne forbindelse vil jeg gerne bringe en varm tak til et hurtigt nedsat udvalg, som blev etableret lynhurtigt og effektivt i forhold til at løse en opgave af så betydningsfuld karakter. På godt dansk døbte vi dette udvalg til at være vort ”Survey Board”. Deri rummes fire erhvervspersonligheder med betydelig, fagmæssig, ledelsesmæssig og økonomisk indsigt samt forståelse. Indsatsen fra dette udvalg har båret frugt, og resultaterne viser sig allerede. Vi går en tryg og sikker fremtid i møde, hvor vi i højere grad fokuserer på at tingene lykkes, og at vi når i mål sammen. Udvalget består af ingeniør Klaus Johansen, hotelejer, restauratør og meget mere Bent Jørgensen, kantineleder Ib Uhrenholdt samt bankdirektør Ole Dahl Nielsen. TAK for jeres fortsatte indsats der er en krumtap i vor drift.

Årets største oplevelse af flid må gå til Skydeudvalgsformand Per Dahl Nielsen. Efter at pokalskydningen med vore fire venskabsgilder i Flensborg, Horsens, Haderslev og Aarhus måtte annulleres i `20, var udsigterne til at få denne meget væsentlige tradition genoplivet pænt udfordret. Det var Per også! Sjældent har vi set en Broder så skuffet over, at måneders forberedelser og arbejde måtte opgives. Men pokalskydningsarbejdet var ikke spildt, og i år kunne vi så gennemføre planerne som oprindeligt tænkt, med besøg i Aalborghallen og hos Jægerne på Flyvestation Aalborg. Vore gæster hyggede sig sammen med os. En perfekt afvikling, hvor vore venskabsgilder oplevede, hvad vi kan i Aalborg. Alle – især Per – var glade, og pokalen kunne på magisk vis kun vindes til endnu et års ophold i Aalborg. Per smiler igen – tak for indsatsen Per!

Sammen er vi stærke, og vi er på vej tilbage til en hverdag der fungerer. Vi har gang i skydningerne igen, vi har besøgt vore venskabsgilder, og vi nød alle en fin aften, da godt firs brødre måtte klemme sig sammen i Skjoldsalen til en herlig Morten aftens skydning, der blev afsluttet med herlig andesteg. Vor økonomi står igen stærkt, og vi kan se ind i det kommende år med et fantastisk hold bestående af Fuglekonge Allan Holm, Skyttekonge Ib Uhrenholdt og Skivekonge Peter Nørkjær.

Tak til alle for en formidabel indsats!

Glædelig jul & godt nytår

Formanden 

Log ind for brødre