Information til brødrene.2 Sommerskydning – Torsdag d. 11.06 – Direktør Henrik Staun´s æres-skydning er aflyst.

Forsamlings-forbuddet er netop i dag 8.juni øget til 50 personer. Dette betyder, at vi ikke kan afvikle Henrik´s skydning som planlagt.
Vi afventer udviklingen i forhold til programsætningen af vor fugleskydning d. 7 & 8 august. Mere herom senere.

Jeg skal på det varmeste hilse fra vor majestæt 2017 Henrik Staun.
Henrik´s holdning til den aflyste skydning, kan vist nogenlunde tolkes sådan : “Jeg er ikke vred – Jeg er skuffet”

Send i øvrigt en venlig tanke til Charlotte L Freudendal-Pedersen og Helle Abildgaard der netop i dag åbner igen. efter henholdvis lukning siden marts & vinterpause.
Reserver din næste familie sammenkomst, eller måske Studenter-menu ud af huset hos Charlotte på 98 12 01 02 eller ring til Helle i Aalborgtårnet på tlf. 20 65 75 71 – og få det store overblik.
Vi ønsker jer begge en rigtig god sæson.

Broderhilsen
Formanden.

Log ind for brødre