Husk 3. Sommerskydning den 9. september 2021.

Alle årets sommerskydninger afvikles efter normale regler, hvilket vil sige bedste skytte af de 3 skydninger bliver Skivekonge 2021 – 2022.

Skydningen er samtidigt sidste chance for afhentning af sølvpræmier vundet til Fugleskydningen august 2020.

Venstre vinge  vinder Henrik Skårup
Æblet vinder Henrik Viholm
Sceptret  vinder Andreas Rasmussen
Venstre vingespids vinder Torben Godsk
Højre vinge  vinder Kim Sick
Højre halespids  vinder Torben Rask Lund
Venstre halespids  vinder Rasmus Heevang Jensen

Ikke afhentede præmier tilfalder selskabet.

Med broderlig hilsen

Per Dahl Nielsen
Skydeudvalgsformand

Log ind for brødre