Generalforsamling April 2022

Det broderlige Skydeselskab

afholder sin ordinære generalforsamling

TORSDAG DEN 28. APRIL 2022 Kl. 20.00 på skydepavillonen

Vi mødes kl. 18.00.

Der er igen i år spisning kl. 18.15 – FØR generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægternes § 12. Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn fra d. 19. april hos kasserer Lars Lund Henneberg, Ved Bjerget 46, 9530 Støvring. Ønsker man at opstille til Selskabets repræsentantskab eller bestyrelse, bedes kandidatur meddelt Selskabets Formand snarest.

Med broderlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Poul Chr. Petersen Bach

NB! Emblem og medaljer skal bæres.

Log ind for brødre