Generalforsamling April 2021

Det broderlige Skydeselskab

afholder sin ordinære generalforsamling

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2021 Kl. 20.00 på Skydepavillonen

Vi mødes kl. 18.00.

Der er igen i år spisning kl. 18.15 – FØR generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægternes § 12. Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn fra d. 3. juni hos kasserer Lars Lund Henneberg, Ved Bjerget 46, 9530 Støvring. Ønsker man at opstille til Selskabets repræsentantskab eller bestyrelse, bedes kandidatur meddelt Selskabets Formand snarest. Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt til Selskabets Formand senest den 15. maj 2021.

Med broderlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Poul Chr. Petersen Bach 

Log ind for brødre