Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg Papegøjegildet af 20. Maj 1431

Aalborg den 20. januar 2020

Haderslev Skydeselskab af 1857

St. Knudsgillet i Flensborg

Aarhus Borgerlige Skydeselskab af 1834

Horsens Borgerlige Skydeselskab af 1840

Kære pokaludvalgsmedlemmer og skydebrødre

I forlængelse af indbydelsen og hoteloversigten sendt på mail den 12. september 2019 i forbindelse med

Venskabsbyernes Pokalskydningen i Aalborg

i dagene 4. og 5. april 2020

har vi den store glæde, at kunne fremsende det endelige program for denne dejlige weekend.

I skrivende stund har Haderslev Skydeselskab reserveret 12 sengepladser, St. Knudsgilde 9, Horsens Borgerlige Skyttelaug 10 og Aarhus Borgerlige Skydeselskab 12 – i alt 43 gæstende skydebrødre.

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg betaler jf. vedtægterne for 6 personer – pokaludvalgsmedlem, holdleder og 4 skytter.

Navnene på de deltagende skydebrødre SKAL være mig i hænde så hurtigt som muligt og senest den mandag den 2. marts 2020, da Specialoperationskommandoen skal have gæsternes navne senest 30 dage før besøget – håber det er muligt.

Navnene på skytterne og deres rækkefølge, samt navn på holdleder fremsendes ved samme lejlighed.

For at lette betjeningen bedes alle brødre, som ikke er holdleder, skytte eller pokaludvalgsmedlem medbringe 700 kr. / mobilepay til 34861 for samlet afregning af menuen lørdag aften og frokosten søndag middag. Beløbet bedes afleveret / sendt til kasserer Ulrik Nielsen eller dennes stedfortræder på dagen. Husk afsender v/ mobilepay.

Brødrene i Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg ser frem til en fornøjelig weekend i gode brødres selskab, hvor den gode broderånd er fremherskende, og hvor alle gavner og fornøjer.

På pokalskydningsudvalgets vegne

Per Dahl Nielsen

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg

Programmet for weekenden

Lørdag den 4. april 2020

kl. 13:00         Ankomst til Hotel Scandic City, hvor brødrene fra Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg byder velkommen. (Europaplads 1, Aalborg)
Indkvartering evt. omklædning

kl. 13:25         AKKC Aalborg Kongres- og Kulturcenter v/ skydebroder og direktør Nicolai Holm byder velkommen til Aalborg med en forfriskning. Europaplads 4, Aalborg
Samtidigt: Møde i Pokaludvalget

kl. 14:30         Afgang i bus fra Hotel Scandic (Europaplads 1, Aalborg)
Bussen er delvis sponseret af Bdr. Davidsen, Aalborg

kl. 14:45         Besøg hos Specialoperationskommandoen
Flyvestation Aalborg

kl. 16:45         Afgang til Skydepavillonen med bus.
Søndre Skovvej 30, Aalborg

kl. 17:10         Forfriskning i Aalborg Tårnet – primært gæstende skydebrødre

kl. 18:30         Samling i Skyttesalen og velkomstdrink

kl. 18:55         Pokalskydningsmiddag i Skjoldsalen
3 retters menu, vin ad libitum, kaffe m.v. Pris 475,-

kl. 20:45         Efter hovedretten præsenterer holdlederne de respektive hold.

                        Varighed pr. hold max. 5 minutter.

kl. 22:40         Forventet afslutning med indsamling af regalier, medaljer m.v.

Søndag den 5. april 2020

kl. 09:15         Ankomst til Skydepavillonen.
Søndre Skovvej 30, Aalborg
Transport ved egen foranstaltning ca. 400 m.
Taxa – forbeholdt gangbesværede skydebrødre – med 8 pladser afgår til Skydepavillonen fra Scandic Hotel kl. 09:10 (Europaplads 1, Aalborg)
Sponseret af taxavognmand og skydebroder Gert Mark

kl. 09:30         Flaghejsning og fotografering

kl. 10:00         Navneopråb, genopfriskning af reglerne for skydningens afvikling.

Pokalskydning starter på bane 1
Præmieskydning bane 3 og bane 4, hvor der skydes om vinpræmier

kl. 12:30         Der bydes til bords – frokost 225,- inkl. 1 snaps og 1 øl

kl. 15:15         Forventet afslutning

Log ind for brødre