Information fra Bestyrelsen vedr. ny Forpagtning af Aalborgtårnet

Kære Brødre Vi har iagttaget, at der aktuelt er en debat på nogle facebook-sider og nyhedsmedier vedr. den ny forpagtningssituation i Aalborgtårnet. Set i bakspejlet burde vi have informeret om det ny forpagtningsforhold tidligere, så spørgsmål og tvivl fra interesserede brødre var besvaret inden nyheden nåede omverdenen. Bedre sent end aldrig, men nedenfor en gengivelse […]

Program Fugleskydning 11 og 12 august 2023

Fredag den 11. august: Kl. 10.20            Brødrene mødes på Bakken Kl. 10.30            Flaghejsning Kl. 10.40            Beslåning af fuglen Kl. 11.10            Optagelse af nye brødre Kl. 11.30            Skjoldpræsentation Kl. 11.50            Let frokost Kl. 13.15            Afslutning kl. 15.15             Brødrene mødes på Gammeltorv kl. 15.30             March gennem byen kl. 16.30             Ankomst til Bakken kl. 16.45             Fugleskydningen indledes kl. […]

Bakkefolket #77 udgives uge 31

Kære Brødre – besked fra Broder Næst: Den ny udgave af Bakkefolket vil blive uddelt i næste uge (uge31). Såfremt den ikke er modtaget inden 5. august kan man række ud til Peter Nørkjær, som har ekstra eksemplarer liggende. Hans Email er peter@noerkjaer.com Bemærk at det i denne udgave vil fremgå, hvorledes man tilmelder sig […]

Fugleskydning i Silkeborg Skyttelaug af 1857 – 13. juni 2023

Kære Majestæt, Skivekonge, Skyttekonge, bestyrelse, repræsentantskab og brødre. Ovenfor følger invitation til fugleskydning i Silkeborg Skyttelaug af 1857 tirsdag d. 13. juni 2023. Har du/I lyst til at deltage så svar retur til gk@gkvind.dk. S.u. senest 9. juni 2023. Det er jo absolut en fugleskydning for de morgenduelige. Vi skal være klar til morgenmad på […]

Fugleskydning 2022 – lotteri

Følgende gevinster er ikke udleveret i orange serier:Lod 228 – gevinst 6 Gavepakke GarantLod 241 – gevinst 11 2 fl. vin Allan HolmLod 295 – gevinst 18 Øl Sparekassen DanmarkLod 402 – gevinst 8 Kaffemaskine C. J. HvidevareserviceLod 417 – gevinst 7 Gavepakke GarantLod 435 – gevinst 1 2 fl. vin HandelsbankenLod 618 – gevinst 14 Safety […]

Program for Fugleskydning 12-13. august 2022

Fredag den 12. august: Kl. 10.20            Brødrene mødes på BakkenKl. 10.30            FlaghejsningKl. 10.40            Beslåning af fuglenKl. 11.10            Optagelse af nye brødreKl. 11.30            SkjoldpræsentationKl. 11.50            Let frokostKl. 13.15            Afslutningkl. 15.15             Brødrene mødes på Gammeltorvkl. 15.30             March gennem byenkl. 16.30             Ankomst til Bakkenkl. 16.45             Fugleskydningen indledeskl. 19.00             Bakken rundtkl. 19.15             Spisningkl. 21.45 ca.     Afslutning på første dag […]

Log ind for brødre