Bakkefolket #77 udgives uge 31

Kære Brødre – besked fra Broder Næst:

Den ny udgave af Bakkefolket vil blive uddelt i næste uge (uge31). Såfremt den ikke er modtaget inden 5. august kan man række ud til Peter Nørkjær, som har ekstra eksemplarer liggende. Hans Email er peter@noerkjaer.com

Bemærk at det i denne udgave vil fremgå, hvorledes man tilmelder sig og betaler for deltagelse i årets Fugleskydning, 11.-12. august.

Udgaven vil også blive lagt op digitalt her på hjemmesiden.

Log ind for brødre