Adelsdrikningen 2024

Kære Brødre

Selskabets kontaktperson til Brødrene i Tumathorp er Jørn Hansen.

Såfremt du måtte være interesseret i at deltage i Adelsdrikningen ved Tumathorps 75 års jubilæum, modtager han snarest muligt og inden 10. juni din tilmelding på info@123sommerklar.dk. Jørn har mobil 4056 3262, hvis der er spørgsmål.

Log ind for brødre