PAPEGØJEGILDET AF 20. MAJ 1431

Selskabet har domicil i Skydepavillonen ved foden af Aalborgtårnet. Med en storslået udsigt over Aalborg og Limfjorden varetager Selskabets Brødre følgende vedtægt:

§ 2: Selskabets øjemed er at gavne og fornøje ved at samle Brødrene til skive- og fugleskydninger og til selskabelige sammenkomster, samt at udnytte Selskabets bevillinger.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 • Kongefest - Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg
  22. september 2017
 • 1. Vinterskydning, Prins Henrik & Grosserer Hans Lünells Æresskydning - og Vildt.
  12. oktober 2017
 • 2. Vinterskydning, Rutebilejer Chr. H. Jessens Æresskydning - og Andesteg
  9. november 2017
 • 3. Vinterskydning, El-installatør Tommy Johannesens Æresskydning - og "Torskegilde"
  11. januar 2018

  


 

For brødrene